Activiteiten

Wij helpen mensen met een uitkering of een laag inkomen bij hun contacten met de gemeente (serviceplein) en andere organisaties.
Wij informeren over uitkeringen en kunnen helpen bij de (digitale) aanvragen ervan.
Wij informeren over het “Sociaal Domein”. Dat betreft alle zaken m.b.t. werk, inkomen en zorg.
Wij helpen met het schrijven van brieven en bezwaarschriften.
Wij helpen bij het invullen van moeilijke formulieren.

Wij verzorgen de Belastingaangifte, Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en het Kindgebonden Budget.