Activiteiten

Wij helpen mensen met een uitkering of een laag inkomen bij hun contacten met de gemeente (serviceplein) en andere organisaties.
Wij informeren over uitkeringen en kunnen helpen bij de (digitale) aanvragen ervan.
Wij informeren over het “Sociaal Domein”. Dat betreft alle zaken m.b.t. werk, inkomen en zorg.
Wij helpen met het schrijven van brieven en bezwaarschriften.
Wij helpen bij het invullen van moeilijke formulieren.
Wij gaan op verzoek mee naar een hoorzitting en helpen bij een gesprek met een ambtenaar.
Wij verzorgen de Belastingaangifte, Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en het Kindgebonden Budget.

Wij geven u onder andere informatie over:

ANW Algemene Nabestaanden Wet
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
IOAW Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
IAOZ Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandige
IOW Inkomensvoorziening voor Oudere Werkzoekenden
TW Toeslagen Wet
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
WAO Wet Arbeids Ongeschiktheid
WIA Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WW Werkloosheids Wet
WWB Wet Werk en Bijstand